top of page

Nieuwe oproep living labs voor doorbraken richting een circulaire economie

Vlaanderen wil de materialenvoetafdruk en broeikasuitstoot tegen 2030 drastisch verminderen en zet volop in op een versnelde omslag naar de circulaire economie. De Vlaamse Regering kent daarom via VLAIO  opnieuw steun toe aan circulaire projecten die bijdragen tot een systeemdoorbraak in de sector maakindustrie / machinebouw en de sector chemie en kunststoffen. Denk aan minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.  


Je dient jouw projectvoorstel ten laatste 14 juni bij VLAIO aan te melden. Er worden voordien nog een infosessie (8 mei) en inspiratiesessie (22 mei) georganiseerd.


Belangrijke data voor kandidaten:

  • 8 mei 10.00 u: infosessie nieuwe oproep (online) - schrijf je hier in voor 3 mei 10.00 u

  • 22 mei 10.00 u: inspiratiesessie (fysiek, plaatsen beperkt tot 100 deelnemers) - schrijf je hier in voor 17 mei 10.00 u

  • 14 juni 10.00 u: deadline vooraanmelding (verplicht om nadien projectvoorstel te kunnen indienen)

  • Week 26 juni: pitches projecten die vooraanmelding indienden (online) (verplicht om nadien projectvoorstel te kunnen indienen)

  • 4 september: start indieningsperiode

  • 2 oktober 23:59: einde indieningsperiode

Steun voor projecten die een doorbraak realiseren 

De omslag naar een circulaire economie is één van de speerpunten van de Green Deal van de Europese Commissie. Vlaanderen ondersteunt deze transitie en wil de materialenvoetafdruk en broeikasgasuitstoot tegen 2030 drastisch verminderen. VLAIO lanceerde in 2022 reeds een eerste oproep voor projecten die een systeemdoorbraak ondersteunen naar een circulaire maak- of bouwindustrie. Nu herhaalt VLAIO in 2023 de oproep living labs voor de sector maakindustrie / machinebouw en de sector chemie en kunststoffen.


VLAIO’s living labs circulaire economie

Het doel van een living labs is niet zozeer onderzoek, maar om door een intense samenwerking tussen zoveel mogelijk partijen doorbraken te realiseren op het niveau van waardeketens en ecosystemen. Dit vergt een systemische aanpak en verandering met verregaande impact op zowel organisatorisch, sociaal-cultureel en technologisch vlak. Inhoudelijk zijn de gesteunde projecten dan ook zeer divers. Ze zetten in op strategieën rond onderhoud, herstel, hergebruik, remanufacturing, delen, ‘herbestemmen’ (repurpose), maar ook op aanpassingen van het ontwerpproces, de materiaalkenmerken en de logistieke ketens.

Elk project wordt uitgevoerd door een breed partnerschap van bedrijven, kennisinstellingen, overheden, vzw’s, financiers en/of sectorfederaties. In de living labs wordt gedurende enkele jaren intensief samengewerkt. Oplossingen die hieruit voortkomen dienen zichtbaar en meetbaar te zijn. De opgedane kennis en ervaring worden breed gedeeld om andere ondernemingen en organisaties de tools en kennis te geven om de circulaire omslag te maken. Via een lerend netwerk onder leiding van VLAIO worden bredere lessen getrokken over de ondersteuning van transities. 


Wil jouw bedrijf stappen zetten richting circulaire economie?

Hebben we je warm gemaakt voor circulair ondernemen? Maar weet je onderneming niet precies waar te beginnen? Naast deze oproep voor living labs zijn er nog tal van andere subsidie- en begeleidingsmogelijkheden om een duurzaam idee te realiseren. VLAIO zet je graag op weg!

Alle info rond circulair ondernemen is voor jou gebundeld op vlaio.be/circulair.9 weergaven0 opmerkingen

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page