top of page

Hubs4Circularity voor circulaire industrie, regio's en steden

Doel van dit netwerk van experts is om het opbouwen, opschalen en repliceren van ecosystemen van industriële en industrieel-stedelijke symbiose en de circulaire economie te faciliteren.

Bij industriële symbiose worden bijproducten en afvalstromen van de ene industrie door de andere gebruikt om grondstoffen te besparen en de CO2-uitstoot te verkleinen.

Industrieel-stedelijke symbiose breidt dit uit tot stedelijke gebieden en regionale industrieën, zoals stadsverwarming via industriële afvalwarmte, aggregatie van afvalbronnen via gemeentelijke systemen en innovatieve oplossingen om deze te valoriseren.


Dit effent de weg naar een duurzamere overgang van industrieën, steden en regio's, waarbij investeringen worden geoptimaliseerd en de werkgelegenheid wordt veiliggesteld en afhankelijkheid van andere landen wordt verminderd.


Hubs4Circularity ondersteunt de samenwerking tussen industrie en de samenleving om gezamenlijk vooruitgang te boeken naar een circulaire industriële productie.

Er komt onder meer een digitaal kennisplatform met projectresultaten, technologische oplossingen en best practices, om zo te leren van succesvolle voorbeelden.


Consortia H4C Europe en H4C ECoP sturen dit netwerk de komende vier jaar aan. Zij ontwikkelen een reeks belangrijke prestatie-indicatoren voor demo-projecten.

Zij definiëren ook bedrijfsmodellen en bevorderen financieringsmogelijkheden om industriële, industrieel-stedelijke symbiose en circulariteit te stimuleren. Samen met actoren uit industrieën, regio's en steden stellen zij lacunes in onderzoek en ontwikkeling vast.

Het H4C ECoP-consortium bestaat uit ISQ, International Synergies Limited, Technopolis Group, Strane Innovation, Association of Cities and Regions for sustainable Resource management, ICLEI en EIT Climate-KIC. Aan H4C Europe nemen Covestro, SINTEF/Shas, Ciaotech, EGEN, ZEDO, CIRCE, DECHEMA, Innovation Engineering, VITO, TNO, Water Europe, EIT Raw Materials en de Association of Cities and Regions for sustainable Resource management deel.


VITO neemt het voortouw bij de identificatie van best practices en innovatieve oplossingen voor het gebruik van afgedankte producten als hulpbronnen.


Bron: EngineeringNet
22 weergaven0 opmerkingen

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page