top of page

Stad Gent zoekt vernieuwende ideeën voor circulaire economie

Bijgewerkt op: 15 jul. 2021

Wie een vernieuwend idee heeft rond afvalpreventie of hergebruik van grondstoffen en materialen, kan deelnemen aan de wedstrijd ‘Circuit Circulair’. De meest beloftevolle projecten maken kans op professionele begeleiding en financiële ondersteuning.


Alle Gentenaars met een concreet idee, Gentse starters, student-ondernemers, ondernemers, organisaties of vzw’s kunnen deelnemen. Voorwaarde is dat het voorstel bijdraagt aan een circulaire economie, en dus zorgt voor minder afval en meer hergebruik van materialen of grondstoffen. Let wel: enkel projecten die zich nog in onderzoeksfase bevinden met het oog op een effectieve opstart in 2022, komen in aanmerking.


Voor de beoordeling werken de stadsmedewerkers samen met experts op vlak van ondernemen, circulaire economie en duurzame ontwikkeling. Tien deelnemers maken kans op gratis professionele begeleiding tijdens de ontwikkeling van hun businessplan, de drie laureaten verdelen nadien een subsidiebedrag van 100.000 euro voor de opstart in 2022. Kandidaten kunnen tot 15 september 2021 een project indienen.


Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. De transitie naar een circulaire stad is een belangrijke hefboom om de Gentse voetafdruk te verkleinen en om minder broeikasgassen te produceren. Naast grootschalige initiatieven wil de Stad Gent dus ook ruimte geven aan kleinschalige ‘circulaire doeners’.


Met de wedstrijd ‘Circuit Circulair’ helpen we creatieve Gentenaars, studenten en ondernemers om hun idee verder uit te werken met het oog op een effectieve opstart in 2022. Onderweg kunnen de deelnemers elkaar uitdagen, inspireren en ondersteunen. Zo stimuleren we de circulaire dynamiek op Gents grondgebied.42 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page